Samen voor beter onderwijs

Over de Prinses Margrietschool

IKC Prinses Margriet is een openbare school. Net als de maatschappij verandert ook het onderwijs. De digitale wereld breidt zich uit en passend onderwijs heeft zijn weg gevonden naar de basisscholen, waardoor wij veel meer op maat zijn gaan werken.

Rust, duidelijkheid en structuur zijn voor ons de belangrijkste onderliggende pijlers voor schoolsucces. Wij werken met de principes: vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken.

Vooral dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van ons team bieden wij een goed pedagogisch klimaat. Hierin worden wij bijgestaan door actieve ouders in onder andere de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Wij heten u niet alleen welkom op deze site; u bent ook altijd welkom om een kijkje te komen nemen in onze school!

 

Laatste nieuws

Door
In Nieuws
Geplaatst

EU-Schoolfruit!

Dit schooljaar doet IKC Prinses Margriet mee aan het EU Schoolfruit- en groenteprogramma! In de periode van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij drie maal in de week [...]

Het gebouw

Het huidige schoolgebouw is van 1970. In het schooljaar 2008-2009 is de school gerenoveerd. Er zijn nieuwe plafonds en verlichting aangebracht, alles is geschilderd en alle ruimten zijn voorzien van nieuw marmoleum. De school bestaat uit 8 lokalen, een handvaardigheidslokaal, personeelsruimte, een speellokaal voor de leerlingen van groep 1 en 2 en kantoorruimten voor de directie en intern begeleider. De school beschikt over een grote hal, waarin ook de bibliotheek en documentatiecentrum zijn gevestigd. Tijdens de lesuren wordt de hal gebruikt door de leerlingen.

De school beschikt over goede en moderne leermiddelen. Computers, ipads en chromebooks worden zowel op groeps- als op schoolniveau ingezet. In alle groepen wordt gebruikt gemaakt van een digitaal schoolbord.

Bewegingsactiviteiten voor kleuters vinden plaats in het eigen speellokaal. Voor de overige leerjaren wordt gebruik gemaakt van sportfaciliteiten in Smilde, zoals de gymzaal en de sporthal.

 

School en omgeving

Onze school maakt deel uit van de stichting KitsPrimair en heeft een nauwe samenwerking met de overige openbare scholen van deze stichting.

We kunnen ons een echt Integraal Kind Centrum noemen: een netwerk voor kinderen en hun ouders en bestaande uit verschillende basisvoorzieningen (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en welzijn).

Wij heten iedereen van harte welkom en hopen op een goede samenwerking!

Er is een zekere mate van samenwerking met CBS “De Schutkampen”en enkele keren per jaar hebben we vergaderingen met het Dr. Nassaucollege (voortgezet onderwijs) in Assen.

Als school zijn we onderdeel van het samenwerkingsverband Assen van WSNS (Weer Samen Naar School). Met scholen voor openbaar basisonderwijs en het openbaar speciaal basisonderwijs. We onderhouden verder goede contacten met verschillende opleidingsinstituten, waarvan we stagiaires op school ontvangen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en
ontvang de laatste ontwikkelingen
maandelijks in jouw inbox!

Call Now Button