De leerplicht / verlofregeling in Nederland

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.

Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

Richtlijn leerplicht verzuim verlof ligt op de school ter inzage.

 

Verlofaanvraag

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kinderen kunt dit doen door middel van het verlofformulier (pdf.formaat) of verlofformulier (word formaat).

Wij verzoeken u de verlofaanvraag tijdig, het liefst twee weken van te voren te mailen naar csa@kitsprimair.nl of in te leveren bij de directeur. Graag duidelijk uw mailadres vermelden op het formulier, aangezien u antwoord via de mail krijgt. Voor verlof buiten de vakanties om moet u ook nog een vakantieverklaring-werkgever-zelfstandige invullen.

 

Call Now Button