Het team van de Prinses Margrietschool 2016-2017:

directeur
Dolf Dekker – dolf.dekker@kitsprimair.nl
schoolcoördinator
Susan de Graaf – susan.de.graaf@kitsprimair.nl

1 / instroom
Melissa van der Vegt – melissa.van.der.vegt@kitsprimair.nl
Elze Jalving – elze.jalving@kitsprimair.nl

1b/2b
Greet Homan – greet.homan@kitsprimair.nl
Annet Kootstra – annet.kootstra@kitsprimair.nl

3/5
Corinne de Krou – corinne.de.krou@kitsprimair.nl
Marion Wiltinge – marion.wiltinge@kitsprimair.nl

4/6
Hilbrand de Jong – hilbrand.de.jong@kitsprimair.nl
Dineke Hofkamp – dinekehofkamp@kitsprimair.nl

7/8
Gerco Oosting – gerco.oosting@kitsprimair.nl
Ellen van der Linde – ellen.van.der.linde@kitsprimair.nl

Intern Begeleider
Jannie Drenth – ib.margrietschool@kitsprimair.nl

 

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.