Kits Primair biedt ook kínderopvang aan op Kindcentrum Prinses Margriet. Door één voorziening te creëren voor kinderopvang en basisonderwijs, ontstaat er een integraal kindcentrum (IKC). In een IKC wordt vanuit één visie, met één team en één leidinggevende een goed aanbod van onderwijs, opvang, zorg en activiteiten verzorgd.

Doelstelling van Kits Primair is om vanuit de IKC’s te zorgen voor goede en plezierige opvang voor kinderen en het faciliteren van ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken. Door de IKC’s wordt de doorgaande lijn van kinderdagverblijf naar school en ook van school naar buitenschoolse opvang versterkt. Zo komen we tot volledig op elkaar afgestemde dagprogramma’s voor kinderen en optimale dienstverlening aan ouders.

Voor meer informatie:

Stichting Kindcentra Kits Primair
Tel.: 0593 – 535101
of kinderopvang@kitsprimair.nl