Download documenten

Schoolgids

Download de meest recente schoolgids. De gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.
De schoolgids wordt niet meer op papier aan de ouders verstrekt. Mocht u toch prijs stellen op een papieren versie van de schoolgids, dan kunt u  contact opnemen met de schoolcoördinator.

Schoolgids Prinses Margriet 17/18

Informatieblad

Pestprotocol

In geval van “pesten” volgt de school de richtlijnen van de stichting Kits Primair met betrekking tot dit onderwerp.

download het pestprotocol

Deelzorgplan begaafdheid

Het deelzorgplan begaafdheid is een uitwerking van het strategisch beleidsplan en een gedeeltelijke invulling van ZEC, Zorg Expertise Centrum. Het doel van dit deelzorgplan is om een permanent aanbod voor begaafde leerlingen binnen onze stichting te creëren, waarin oog is voor de mensen die het gaan uitvoeren en de bekostiging.

Download hier het deelzorgplan begaafdheid

GGD Brochures