IKC Prinses Margriet in Smilde gaat uit van vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Daarmee wil het kindcentrum de kinderen optimaal voorbereiden op de toekomst.

Rust, duidelijkheid en structuur op
IKC Prinses Margriet

Rust, duidelijkheid en structuur zijn voor ons de belangrijkste onderliggende pijlers voor schoolsucces. Wij werken met de principes: vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken. Vooral dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van ons team bieden wij een goed pedagogisch klimaat. Hierin worden wij bijgestaan door actieve ouders in onder andere de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Nieuwsbrief1 – De nieuwsbrief nr.16-11-05-2017  staat weer online

Dolf Dekker
directeur

Susan de Graaf
schoolcoördinator